HRM

U kunt hieronder een keuze maken uit ons aanbod trainingen gericht op HRM-thema's.

Werving & Selectiegesprekken

In deze training staat het ‘STAR’ model van ervaringsgericht interviewen centraal. Met deze methode kan men op een efficiënte en effectieve wijze inzicht krijgen in de werkervaring en het competentieniveau van de toekomstige medewerker tijdens selectiegesprekken.

Onderhandelen

Onderhandelingssituaties brengen vaak de nodige valkuilen met zich mee, waarbij beide partijen eerder van elkaar af komen te staan dan tot elkaar komen. In de training staat het onderhandelen centraal, waarbij de eigen en/of zakelijke belangen op een constructieve en creatieve manier van beide partijen behartigd worden, waarbij de relatie en resultaat hand in hand gaan en men een win/win situatie creëert.

Tijd is geld - of geluk!

Stress, hoge werkdruk en burn-out zijn bekende verschijnselen in de huidige samenleving. Wanneer men hiermee te maken krijgt is het vaak lastig nog overzicht en rust te vinden in de werkzaamheden en het dagelijkse leven. In deze training/workshop wordt de deelnemer bewust gemaakt van zijn persoonlijke tijdsbesteding en besteden we aandacht aan het verbeteren van het eigen time management om hiermee tot meer overzicht, rust en werkplezier te komen. Kortom: tijd is geluk!

De flexfactor - Projectmatig werken

Binnen organisaties wordt het steeds belangrijker projecten of opdrachten intern of extern afdelingsoverstijgend uit te werken.

Verzuimgesprekken

Verzuimmanagement richt zich op de oorzaken van verzuim en wat men vanuit de organisatie kan doen om verzuim te verminderen en voorkomen.

Time management - Meer doen in minder tijd

De ondernemer en carrièremaker van tegenwoordig is een bedreven jongleur, die alle ballen in de lucht wil en vaak ook kan houden. Maar is dit ook altijd wenselijk? In deze workshop wordt er aandacht besteed aan overvolle ‘to do-lists’ en uitpuilende agenda’s. Hoe kun je door het maken van de juiste keuzes meer doen in minder tijd en vooral met minder stress. Dat is de kern van deze workshop time management.

Persoonlijke Effectiviteit

Als je gericht wilt zijn op je persoonlijk functioneren en hierop invloed wilt uitoefenen en effectiever wilt worden in het bepalen en bereiken van eigen doelen en in de communicatie met anderen, kan de training / workshop Persoonlijke Effectiviteit waardevol zijn.

Teamwork

De sleutel tot groter succes in organisaties ligt verborgen in de teamleden. Het doel is om de sterktes van de teamleden aan te boren en ze tot uitdrukking te laten komen in hun persoonlijke ontwikkeling in het team waarin ze functioneren. Het gaat er daarbij om juist de onderlinge verschillen tot gemeenschappelijke kracht te maken, om zo tot een sterk en effectief team te komen. De training wordt als maatwerktraject uitgevoerd waaraan het gehele team deelneemt. Dit laatste is een voorwaarde voor de training.

Speed up the meeting - Optimaal vergaderen

Besprekingen die te lang duren, besluiten die niet van de grond komen of te weinig inbreng van collega’s? De workshop ‘Speed up the meeting’ behandelt vergadertechnieken waarbij op een effectieve wijze alle partijen aan bod komen, concrete adviezen gegeven worden en de besluitvorming wordt versneld.