Werving & Selectiegesprekken

In deze training staat het ‘STAR’ model van ervaringsgericht interviewen centraal. Met deze methode kan men op een efficiënte en effectieve wijze inzicht krijgen in de werkervaring en het competentieniveau van de toekomstige medewerker tijdens selectiegesprekken.

Leerdoel:
Na de training:

  • Kennen de deelnemers het model van gedragsgericht interviewen en de bijbehorende gesprekstechniek.
  • Kunnen de deelnemers een selectiegesprek zo voeren dat zij een duidelijk beeld hebben van het daadwerkelijk gedrag van de kandidaat m.b.t. het toekomstig uitoefenen van de functie.

Doelgroep:
Iedereen die in zijn of haar functie (mede) verantwoordelijk is voor de aanname van personeel en gesprekken voert of gaat voeren met sollicitanten. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.