Tijd is geld - of geluk!

Stress, hoge werkdruk en burn-out zijn bekende verschijnselen in de huidige samenleving. Wanneer men hiermee te maken krijgt is het vaak lastig nog overzicht en rust te vinden in de werkzaamheden en het dagelijkse leven. In deze training / workshop wordt de deelnemer bewust gemaakt van zijn persoonlijke tijdsbesteding en besteden we aandacht aan het verbeteren van het eigen time management om hiermee tot meer overzicht, rust en werkplezier te komen. Kortom: tijd is geluk!

Leerdoel:

Na de training:

  • Kennen de deelnemers hun persoonlijke relatie tot tijd.
  • Kennen de deelnemers de vier gouden regels van timemanagement.
  • Weten de deelnemers hoe zij hun productiviteit en werkplezier kunnen verhogen.
  • Weten de deelnemers hoe zij meer rust kunnen ervaren in hun dagelijkse (werk)situatie.
  • Kunnen de deelnemers prioriteiten toekennen aan uit te voeren taken en overzicht creëren in de gebeurtenissen.
  • Kunnen de deelnemers communiceren over hun eigen timemanagement.

Doelgroep:

Iedereen die het gevoel van tijdsgebrek heeft en daarom zijn tijd weer leren leiden en daarmee meer rust en plezier in het dagelijkse leven wil aanbrengen.