Pure Methode

"Wat wil je bereiken, hoe ga je dat doen, waar sta je voor en hoe moet het eruit zien?"

Pure Talent werkt met de Pure Methode©, waarbij wordt gekeken naar de individuele behoefte, kwaliteiten en motivatie van de deelnemers om persoonlijke en concrete bedrijfsmatige doelen te definiëren. De visie van Pure Talent en de Pure Methode© zijn ontwikkeld door Wietske van der Klein. In de benadering van Pure Talent staan vier bouwstenen centraal:

Intentie
Gebruik jouw wil om doelen te verwezenlijken:
Waar ga je van start, waar wil je naar toe, wat wil je daadwerkelijk bereiken en wat verwacht je daarvan?

Daadkracht
Creëer het juiste klimaat voor ontwikkeling:
Welke randvoorwaarden zijn nodig om je slagingskans te vergroten, hoe ga je actief werk maken om deze randvoorwaarden positief te beïnvloeden? Welke concrete stappen ga je zetten richting de gestelde doelen?

Commitment
Maak afspraken met jezelf en neem je eigen verantwoordelijkheid:
Door te weten waarvoor je staat en stappen te zetten richting je doel, neem je verantwoordelijkheid, creëer je verbintenis en neem je het heft in eigen hand.

Resultaat
Maak het effect zichtbaar in je werkwijze en houding:
Hoe maak je behaalde doelen meetbaar en waarin wil je het resultaat zien van deze doelen? Wat is het effect van je ontwikkeling?