Speed up the meeting - Optimaal vergaderen

Besprekingen die te lang duren, besluiten die niet van de grond komen of te weinig inbreng van collega’s? De workshop ‘Speed up the meeting’ behandelt een vergadertechniek Intervisie waarbij op een effectieve wijze alle partijen aanbod komen, concrete adviezen gegeven worden en de besluitvorming wordt versneld.

Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor je berekend.