1.2 Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit

In deze training leer je de regie te nemen over je eigen functioneren en effectief om te gaan met het bepalen en behalen van je persoonlijke doelen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Stap uit je comfort zone!

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

  • Ben je je bewust van je sterke en zwakke punten van jouw werkstijl.
  • Kun je je communicatieve en sociale vaardigheden versterken.
  • Neem je de effecten van je gedrag op jezelf en je omgeving beter waar.
  • Stel je doelen die van belang zijn voor jezelf en de organisatie.
  • Beschik je over concrete methoden en technieken om je tijd optimaal aan te wenden en beter in te delen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 modules, verdeeld over 2 aaneengesloten dagen en 1 terugkomdag.

Tijden: 09.30u tot 16.30u