Samen meer bereiken - Teambuilding

De sleutel tot groter succes in organisaties ligt verborgen in de teamleden. Het doel is om de sterktes van de teamleden aan te boren en ze tot uitdrukking te laten komen in hun persoonlijke ontwikkeling in het team waarin ze functioneren.

Het gaat er daarbij om juist de onderlinge verschillen tot gemeenschappelijke kracht te maken, om zo tot een sterk en effectief team te komen. De training wordt als maatwerktraject uitgevoerd waaraan het gehele team deelneemt. Dit laatste is een voorwaarde voor de training.

Leerdoel:
Na de training:

  • Kennen de deelnemers het onderscheid in soorten teams, kenmerken van teams en het belang van teamwork.
  • Kunnen de deelnemers bevorderende/ belemmerende factoren voor teamsamenwerking herkennen en de belemmerende factoren positief beïnvloeden.
  • Kunnen de deelnemers persoonlijke sterktes gebruiken bij huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het team.


Doelgroep:

Afdelingen, team, werk- of projectgroepen en andere samenwerkingsverbanden waarbij de resultaten in rechtstreeks verband staan met de kwaliteit van de samenwerking. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.